Can Do Series

ชุด Can Do ออกแบบมาเพื่อผู้เรียนตั้งแต่รุ่นเยาว์ที่เพิ่งเริ่มต้นก้าวแรกของการเรียนรู้ภาษาอังกฤษไปถึงผู้เรียนในระดับประถมศึกษา โดยมีการเรียนการสอนผ่านสาระการเรียนรู้โดยอาศัยธีมและเรื่องราว มีตัวละครหลักสองตัวคือ 'Candy' และ 'Dodi'

ชุด Can Do มีระดับความยากสองระดับได้แก่ ระดับปฐมวัยและระดับประถมศึกษา

Primary Series

ความก้าวหน้าในการสร้างสรรค์หนังสือเรียนของเรา ชุด Can Do: Primary จัดทำขึ้นเป็นพิเศษและครอบคลุมเพื่อช่วยให้นักเรียน ESL และ EFL บรรลุเป้าหมายในการเรียนรู้ภาษาอังกฤษขั้นพื้นฐาน ด้วยสาระการเรียนรู้ผ่านธีมและเรื่องราว นักเรียนจะซึมซับเนื้อหาในบทเรียนได้อย่างง่ายดาย และด้วยการฝึกฝนจริงในหนังสือแบบฝึกหัด ชุด Can Do: Primary จะช่วยเสริมสร้างทักษะทางภาษาของเด็กๆ ได้เป็นอย่างดี

เครื่องมือการเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพ ได้แก่ การเรียนรู้ตามแนวการบูรณาการ เนื้อหาและภาษา (CLIL), วิธีการสอนแบบตอบสนองด้วยท่าทาง (TPR), แนวทางการสอนแบบนั่งร้าน (SI) และทฤษฎีการเรียนรู้แบบร่วมมือ (CL) ชุดนี้ใช้ทฤษฎีและแนวทางที่หลากหลายเพื่อทำให้มั่นใจว่านักเรียนจะมีคุณสมบัติตรงตาม 4 ทักษะภาษาและทักษะการคิดแก้ปัญหา 4 ขั้นตอน โดยตระหนักว่านักเรียนจะเรียนรู้ได้ดีที่สุดเมื่อพวกเขามีส่วนร่วม Can Do: Primary มีแผนการสอนระดับประถม ซึ่งจัดทำขึ้นมาอย่างครบถ้วนสำหรับนักเรียนที่มีรูปแบบการเรียนรู้ที่แตกต่างกัน

ระดับ 1 - Can Do: Primary 1 ประกอบด้วย

Primary 1
หนังสือเรียน ′Friends‘

Primary 1
หนังสือแบบฝึกหัด ′Friends‘

ระดับ 2 - Can Do: Primary 2 ประกอบด้วย

Primary 2
หนังสือเรียน ′On the Go‘

Primary 2
หนังสือแบบฝึกหัด ′On the Go‘

ระดับ 3 - Can Do: Primary 3 ประกอบด้วย

Primary 3
หนังสือเรียน ′Colourful Day‘

Primary 3
หนังสือแบบฝึกหัด ′Colourful Day‘

ระดับ 4 - Can Do: Primary 4 ประกอบด้วย

Primary 4
หนังสือเรียน

Primary 4
หนังสือแบบฝึกหัด

ระดับ 5 - Can Do: Primary 5 ประกอบด้วย

Primary 5
หนังสือเรียน

Primary 5
หนังสือแบบฝึกหัด

ระดับ 6 - Can Do: Primary 6 ประกอบด้วย

Primary 6
หนังสือเรียน

Primary 6
หนังสือแบบฝึกหัด

สื่อสอนเสริมอื่นๆ ประกอบด้วย

โปสเตอร์

เสียงตอบรับจากผู้ใช้

Can Do เป็นหนังสือที่ทำให้เด็กๆ รู้สึกสนุกและอยากที่จะเรียนรู้ภาษาอังกฤษอย่างจริงจัง นอกจากที่ทางสถาบันเรายังเลือกใช้หนังสือ Can Do กับนักเรียนของทางสถาบัน ซึ่งผลตอบรับที่ได้นั้นก็ดีมากๆ แล้วในฐานะแม่ ลูกชายของครูแก้วเองก็ใช้หนังสือเล่มนี้ในการเรียน ลูกชายมีความสุขที่ได้เรียนรู้เนื้อหาที่แตกต่างจากหนังสือเรียนทั่วๆ ไป และที่สำคัญที่สุดลูกชายจะไม่มีวันลืมเนื้อหาที่ได้เรียนรู้ไป!! เพราะมีการใช้บทเพลงประกอบการสอนที่สนุกมาก บทเพลงทำให้เด็กๆ สามารถซึมซับประโยคหลักๆ ที่จำเป็นในการสนทนาไปโดยไม่รู้ตัวได้ เป็นการเรียนรู้อย่างเป็นธรรมชาติ ลูกชายและเด็กๆ หลายคนรักและชอบการเรียนภาษาอังกฤษอย่างถูกต้องจากหนังสือเล่มนี้

ชุด Can Do: First Step เหมาะสำหรับนักเรียนระดับปฐมวัย ครอบคลุมคำศัพท์ทั่วไปในชีวิตประจำวัน นอกจากนี้ นักเรียนยังได้เรียนรู้ประโยคง่ายๆ และฉันชอบเพลงมากๆ ซึ่งฉันสามารถนำใช้ในการสอนก่อนเริ่มบทเรียนได้

การนำทรัพยากรการเรียนรู้ของ Can Do มาใช้ถือเป็นอะไรที่ตอบโจทย์มาก มีแผนการสอนที่สะดวก ช่วยให้ครูผู้สอนเน้นด้าน ‘การสอน’ มากกว่าด้าน ‘การเตรียมตัว’ ส่งผลให้นักเรียนของเรามีความสามารถทางภาษาอังกฤษที่ดียิ่งขึ้น โดยเห็นได้ชัดเจนจากคะแนนที่สูงขึ้นของนักเรียนในการสอบภาษาอังกฤษทุกครั้ง

ชุด Can Do: First Step เหมาะสำหรับเด็กๆ ที่ต้องการพัฒนาศักยภาพในด้านภาษาอังกฤษขั้นพื้นฐานอย่างเต็มที่ หนังสือสำหรับครูผู้สอนชุด Can Do และอุปกรณ์ช่วยสอน เช่น โปสเตอร์และบัตรคำศัพท์ ทำให้ครูผู้สอนสะดวกในการสอนได้เป็นอย่างดี และช่วยทำให้เด็กๆ ให้มีพัฒนาทางภาษาที่สูงขึ้น

ชุด Can Do: First Step รวมสามองค์ประกอบที่นักเรียนจำเป็นต้องมีในการบรรลุเป้าหมายด้านภาษาอังกฤษขั้นพื้นฐานของตน ได้แก่ เนื้อหาการเรียนรู้โดยเน้นนักเรียนเป็นศูนย์กลาง กิจกรรมการเรียนรู้เสริมสร้างแรงบันดาลใจ และแผนการสอนและสื่อการสอนที่สร้างสรรค์

ชุด Can Do: Primary มีเนื้อหาและรูปแบบการสอนเหมาะสำหรับนักเรียนระดับประถมศึกษา นอกจากจะได้ฝึกภาษาแล้ว ยังมีกิจกรรมดีๆ มากมายที่ผสมผสานจากวิชาอื่นๆ ฉันนำชุดนี้มาใช้ในห้องเรียนและนักเรียนก็ชื่นชอบมากๆ

ครูแก้ว krukeaw.com

Kanyarat Chatrakrisaeree English Teacher, Mater Dei School, Bangkok

Angela Charumilinda Ph.D., Director of Tubtong School, Bangkok

Angela Charumilinda Ph.D., Director of Tubtong School, Bangkok

Jitimon Tanetchotikorn The Assistant Director for Student Discipline, Rajini School, Bangkok

Kanittha Kitchawat Director, Pibulsongkram Uppatham School, Ratchaburi

Peeradee Yanudom Primary 2 Teacher, Rajini School, Bangkok