Can Do Series

ชุด Can Do ออกแบบมาเพื่อผู้เรียนตั้งแต่รุ่นเยาว์ที่เพิ่งเริ่มต้นก้าวแรกของการเรียนรู้ภาษาอังกฤษไปถึงผู้เรียนในระดับประถมศึกษา โดยมีการเรียนการสอนผ่านสาระการเรียนรู้โดยอาศัยธีมและเรื่องราว มีตัวละครหลักสองตัวคือ 'Candy' และ 'Dodi'

ชุด Can Do มีระดับความยากสองระดับได้แก่ ระดับปฐมวัยและระดับประถมศึกษา

Little Can Do Beginners

Little Can Do Beginners จัดทำขึ้นมาเพื่อปูพื้นฐานภาษาอังกฤษแก่นักเรียน ESL และ EFL ในระดับเตรียมอนุบาลโดยเฉพาะผ่านหลักสูตรเฉพาะของเรา ไม่ว่าจะเป็นการเรียนรู้พยัญชนะ สี และตัวเลข พร้อมทั้งเพลงสนุกๆ และกิจกรรมกระตุ้นการเรียนรู้ นักเรียนไม่เพียงแต่จะได้รับการฝึกอบรมทักษะการคิดเชิงวิเคราะห์เท่านั้น แต่ยังได้แสดงความสามารถทางศิลปะผ่านงานศิลปะและงานฝีมืออีกด้วย

โดย Little Can Do Beginners ได้รับการพิสูจน์แล้วว่าทำให้เด็กๆ เข้าใจภาษาอังกฤษได้อย่างถ่องแท้ ช่วยให้เด็กๆ ได้เรียนรู้ภาษาอังกฤษได้อย่างสบายใจ

ประกอบด้วย

หนังสือเรียน
(32 หน้า 4 สี)

Little Can Do Guide

แผ่นพับและสติ๊กเกอร์

เสียงตอบรับจากผู้ใช้

Can Do เป็นหนังสือที่ทำให้เด็กๆ รู้สึกสนุกและอยากที่จะเรียนรู้ภาษาอังกฤษอย่างจริงจัง นอกจากที่ทางสถาบันเรายังเลือกใช้หนังสือ Can Do กับนักเรียนของทางสถาบัน ซึ่งผลตอบรับที่ได้นั้นก็ดีมากๆ แล้วในฐานะแม่ ลูกชายของครูแก้วเองก็ใช้หนังสือเล่มนี้ในการเรียน ลูกชายมีความสุขที่ได้เรียนรู้เนื้อหาที่แตกต่างจากหนังสือเรียนทั่วๆ ไป และที่สำคัญที่สุดลูกชายจะไม่มีวันลืมเนื้อหาที่ได้เรียนรู้ไป!! เพราะมีการใช้บทเพลงประกอบการสอนที่สนุกมาก บทเพลงทำให้เด็กๆ สามารถซึมซับประโยคหลักๆ ที่จำเป็นในการสนทนาไปโดยไม่รู้ตัวได้ เป็นการเรียนรู้อย่างเป็นธรรมชาติ ลูกชายและเด็กๆ หลายคนรักและชอบการเรียนภาษาอังกฤษอย่างถูกต้องจากหนังสือเล่มนี้

ชุด Can Do: First Step เหมาะสำหรับนักเรียนระดับปฐมวัย ครอบคลุมคำศัพท์ทั่วไปในชีวิตประจำวัน นอกจากนี้ นักเรียนยังได้เรียนรู้ประโยคง่ายๆ และฉันชอบเพลงมากๆ ซึ่งฉันสามารถนำใช้ในการสอนก่อนเริ่มบทเรียนได้

การนำทรัพยากรการเรียนรู้ของ Can Do มาใช้ถือเป็นอะไรที่ตอบโจทย์มาก มีแผนการสอนที่สะดวก ช่วยให้ครูผู้สอนเน้นด้าน ‘การสอน’ มากกว่าด้าน ‘การเตรียมตัว’ ส่งผลให้นักเรียนของเรามีความสามารถทางภาษาอังกฤษที่ดียิ่งขึ้น โดยเห็นได้ชัดเจนจากคะแนนที่สูงขึ้นของนักเรียนในการสอบภาษาอังกฤษทุกครั้ง

ชุด Can Do: First Step เหมาะสำหรับเด็กๆ ที่ต้องการพัฒนาศักยภาพในด้านภาษาอังกฤษขั้นพื้นฐานอย่างเต็มที่ หนังสือสำหรับครูผู้สอนชุด Can Do และอุปกรณ์ช่วยสอน เช่น โปสเตอร์และบัตรคำศัพท์ ทำให้ครูผู้สอนสะดวกในการสอนได้เป็นอย่างดี และช่วยทำให้เด็กๆ ให้มีพัฒนาทางภาษาที่สูงขึ้น

ชุด Can Do: First Step รวมสามองค์ประกอบที่นักเรียนจำเป็นต้องมีในการบรรลุเป้าหมายด้านภาษาอังกฤษขั้นพื้นฐานของตน ได้แก่ เนื้อหาการเรียนรู้โดยเน้นนักเรียนเป็นศูนย์กลาง กิจกรรมการเรียนรู้เสริมสร้างแรงบันดาลใจ และแผนการสอนและสื่อการสอนที่สร้างสรรค์

ชุด Can Do: Primary มีเนื้อหาและรูปแบบการสอนเหมาะสำหรับนักเรียนระดับประถมศึกษา นอกจากจะได้ฝึกภาษาแล้ว ยังมีกิจกรรมดีๆ มากมายที่ผสมผสานจากวิชาอื่นๆ ฉันนำชุดนี้มาใช้ในห้องเรียนและนักเรียนก็ชื่นชอบมากๆ

ครูแก้ว krukeaw.com

Kanyarat Chatrakrisaeree English Teacher, Mater Dei School, Bangkok

Angela Charumilinda Ph.D., Director of Tubtong School, Bangkok

Angela Charumilinda Ph.D., Director of Tubtong School, Bangkok

Jitimon Tanetchotikorn The Assistant Director for Student Discipline, Rajini School, Bangkok

Kanittha Kitchawat Director, Pibulsongkram Uppatham School, Ratchaburi

Peeradee Yanudom Primary 2 Teacher, Rajini School, Bangkok