ยินดีต้อนรับสู่ CanDo

การเรียนรู้ภาษาอังกฤษที่เห็นผลจริง!

Can Do ก่อตั้งโดยบริษัท สื่อการศึกษานานาชาติ จำกัด ด้วยความเชื่อที่ว่านักเรียนทุกคนควรมีศักยภาพอันไร้ขีดจำกัดในการบรรลุเป้าหมายสูงสุดของตน

เราจึงรู้สึกว่าเป็นหน้าที่ของเราที่จะจัดหาเครื่องมือการเรียนรู้ที่ดีที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ให้กับนักเรียนของเรา เพื่อให้เด็กๆ แต่ละคนสามารถเจริญเติบโตในสภาพแวดล้อมทางการศึกษาของตนเองได้

ยินดีต้อนรับสู่ CanDo

การเรียนรู้ภาษาอังกฤษที่เห็นผลจริง!

Can Do ก่อตั้งโดยบริษัท สื่อการศึกษานานาชาติ จำกัด ด้วยความเชื่อที่ว่านักเรียนทุกคนควรมีศักยภาพอันไร้ขีดจำกัดในการบรรลุเป้าหมายสูงสุดของตน

เราจึงรู้สึกว่าเป็นหน้าที่ของเราที่จะจัดหาเครื่องมือการเรียนรู้ที่ดีที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ให้กับนักเรียนของเรา เพื่อให้เด็กๆ แต่ละคนสามารถเจริญเติบโตในสภาพแวดล้อมทางการศึกษาของตนเองได้

ยินดีต้อนรับสู่ CanDo

การเรียนรู้ภาษาอังกฤษที่เห็นผลจริง!

Can Do ก่อตั้งโดยบริษัท สื่อการศึกษานานาชาติ จำกัด ด้วยความเชื่อที่ว่านักเรียนทุกคนควรมีศักยภาพอันไร้ขีดจำกัดในการบรรลุเป้าหมายสูงสุดของตน

เราจึงรู้สึกว่าเป็นหน้าที่ของเราที่จะจัดหาเครื่องมือการเรียนรู้ที่ดีที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ให้กับนักเรียนของเรา เพื่อให้เด็กๆ แต่ละคนสามารถเจริญเติบโตในสภาพแวดล้อมทางการศึกษาของตนเองได้

ยินดีต้อนรับสู่ CanDo

การเรียนรู้ภาษาอังกฤษที่เห็นผลจริง!

Can Do ก่อตั้งโดยบริษัท สื่อการศึกษานานาชาติ จำกัด ด้วยความเชื่อที่ว่านักเรียนทุกคนควรมีศักยภาพอันไร้ขีดจำกัดในการบรรลุเป้าหมายสูงสุดของตน

เราจึงรู้สึกว่าเป็นหน้าที่ของเราที่จะจัดหาเครื่องมือการเรียนรู้ที่ดีที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ให้กับนักเรียนของเรา เพื่อให้เด็กๆ แต่ละคนสามารถเจริญเติบโตในสภาพแวดล้อมทางการศึกษาของตนเองได้

CanDoทรัพยากรการเรียนรู้

ทรัพยากรการเรียนรู้ของ Can Do จะแบ่งออกเป็นสามระดับ ได้แก่ Beginners, First Step และ Primary รวมถึงสื่อการเรียนการสอนเสริมทักษะต่างๆ

โดยหลักสูตรแรก Little Can Do Beginners จัดทำมาเพื่อแนะนำภาษาอังกฤษขั้นพื้นฐานแก่นักเรียน ESL และ EFL ในระดับเตรียมอนุบาล ซึ่งประกอบด้วยหนังสือเรียนและหนังสือแบบฝึกหัด รวมทั้งสื่อสอนเสริมการเรียนรู้ต่างๆ เช่น โปสเตอร์และหุ่นมือ

Beginners

Little Can Do Beginners

จัดทำขึ้นเพื่อแนะนำภาษาอังกฤษขั้นพื้นฐานแก่นักเรียน ESL และ EFL ในระดับเตรียมอนุบาล

First step

First Step Series

ประกอบด้วยหนังสือเรียนระดับปฐมวัย 2 ระดับที่จัดทำขึ้นเพื่อกระตุ้นให้นักเรียนค้นพบและสำรวจภาษาอังกฤษ

Primary

Primary Series

คือความก้าวหน้าที่แท้จริงในการสร้างสรรค์หนังสือเรียนของเรา เพื่อช่วยให้นักเรียน ESL และ EFL เข้าใจพื้นฐานของภาษาอังกฤษที่ลึกซึ้งยิ่งขึ้น

อายุ 0-2


CanDoThe LittleBeginners

Little Can Do Beginners จัดทำขึ้นเพื่อแนะนำภาษาอังกฤษขั้นพื้นฐานแก่นักเรียน ESL และ EFL ในระดับเตรียมอนุบาล

อายุ 3-4


First Step Series

ชุด First Step ประกอบด้วยหนังสือเรียนระดับปฐมวัย 2 ระดับด้วยกัน โดยสอดคล้องกับการพัฒนาการของเด็กตามทฤษฎีพหุปัญญา (Multiple Intelligences) และการเรียนรู้โดยใช้สมองเป็นฐาน (Brain-Based Learning)

อายุ 5-6


Primary Series

ชุด Primary จัดทำขึ้นเป็นพิเศษและครบถ้วนเพื่อช่วยให้นักเรียน ESL และ EFL บรรลุเป้าหมายในการเรียนภาษาอังกฤษขั้นพื้นฐาน

เป็นหนังสือกิจกรรมสี่สี 40 หน้าที่ช่วยเสริมให้นักเรียนได้ลงมือเขียนและมีกิจกรรมที่สนุกสนาน เพื่อให้มั่นใจว่านักเรียนจะได้พัฒนาทักษะด้านตัวอักษรทั้งตัวพิมพ์ใหญ่และตัวพิมพ์เล็ก

Supplementary

CanDo คู่มือการสอน

ตามทฤษฎีพหุปัญญานั้น นักเรียนมีความสนใจและความสามารถทางการเรียนรู้ที่แตกต่างกัน ซึ่งคู่มือการสอนสำหรับครูผู้สอนของ Can Do จัดทำขึ้นโดยใช้แนวทางและทฤษฎีการเรียนรู้ที่หลากหลาย เหมาะสำหรับการสอนนักเรียน EFL และ ESL และได้มีการปรับปรุงแนวทางและทฤษฎีการสอนเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการเรียนรู้ภาษาอังกฤษของเด็กๆ

ทำไมต้องเป็น CanDo?

ต่อไปนี้คือเหตุผลต่างๆ มากมายว่าเหตุใด Can Do ควรเป็นทางเลือกด้านการศึกษาของคุณ