ราคา

1.

 

Little Can Do Beginners

885-88351-0005-9

หนังสือเรียน/เล่ม

260 THB

หนังสือแบบฝึกหัด/เล่ม

-

2.

 

Can Do First Step 1: Hello

978-97404-1647-0, 885-86850-0160-5

หนังสือเรียน/เล่ม

165 THB

หนังสือแบบฝึกหัด/เล่ม

120 THB

3.

 

Can Do First Step 2: At School

978-97404-1650-0, 885-86850-0161-2

หนังสือเรียน/เล่ม

165 THB

หนังสือแบบฝึกหัด/เล่ม

120 THB

4.

 

Can Do First Step 3: House

978-97404-1656-2, 885-86850-0162-9

หนังสือเรียน/เล่ม

165 THB

หนังสือแบบฝึกหัด/เล่ม

120 THB

5.

 

Can Do First Step 4: My Town

978-97404-1664-7, 885-86850-0163-6

หนังสือเรียน/เล่ม

165 THB

หนังสือแบบฝึกหัด/เล่ม

120 THB

6.

 

Supplementary: Easy Alphabet

885-86850-0193-3

หนังสือเรียน/เล่ม

100 THB

หนังสือแบบฝึกหัด/เล่ม

-