รู้จักกับ CanDo?

Can Do สร้างสรรค์โดยบริษัท สื่อการศึกษานานาชาติ จำกัด

ด้วยแนวความคิดที่ว่านักเรียนนั้นมีศักยภาพอันไร้ขีดจำกัดในการบรรลุเป้าหมายสูงสุดของตน ดังนั้น หน้าที่ของเราคือจัดหาเครื่องมือการเรียนรู้ที่ดีที่สุดเพื่อให้นักเรียนสามารถเติบโตในด้านการศึกษา

Can Do ..

มุ่งมั่นที่จะมอบสิ่งที่ดีที่สุดสำหรับการศึกษา และหลักสูตรตาม

  • มาตรฐานการวัดระดับความสามารถทางด้านภาษาที่ได้รับการยอมรับในระดับสากล (CEFR)

  • การเรียนรู้ตามแนวการบูรณาการเนื้อหาและภาษา (CLIL)

    แนวทางการสอนภาษาที่นักเรียนจะได้สัมผัสกับภาษาต่างประเทศ

  • แนวทางการเรียนรู้ที่แตกต่างกัน

    เช่น BBL, BL, MI, TPR, การเรียนรู้แบบการสืบเสาะหาความรู้ และการเรียนรู้ที่เน้นเนื้อหา

  • เป็นประโยชน์ต่อทั้งนักเรียนและครูผู้สอน

    การจัดหาทรัพยากรการเรียนรู้ การฝึกอบรมและเครือข่ายครูผู้สอน และการประเมินที่ได้มาตรฐาน


ทำไมต้องเป็น CanDo?

ต่อไปนี้คือเหตุผลต่างๆ มากมายว่าเหตุใด Can Do ควรเป็นทางเลือกด้านการศึกษาของคุณ

ทรัพยากรการเรียนรู้ที่มอบความสนุกสนานและเสริมสร้างการมีส่วนร่วม

ใช้ภาษาอังกฤษสากล

ใช้บริบทของวัฒนธรรมเอเชีย

ยึดหลักการเรียนรู้ด้วยการลงมือทำ

ช่วยเสริมสร้างความคิดสร้างสรรค์ ทักษะการคิดที่จำเป็น และคุณค่าทางศิลปะ

ผลิตหนังสือสำหรับครูผู้สอนที่เข้าใจง่ายและแผนการสอนสำเร็จรูป

ปัจจุบันได้รับการยอมรับจากโรงเรียนหลายแห่งทั้งในประเทศและประเทศแถบเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

มีการประเมินที่ได้มาตรฐาน

มีการฝึกอบรมครูผู้สอน

การสอบวัดระดับความสามารถในการใช้ภาษาของเชลซี

เสียงตอบรับจากผู้ใช้

Can Do เป็นหนังสือที่ทำให้เด็กๆ รู้สึกสนุกและอยากที่จะเรียนรู้ภาษาอังกฤษอย่างจริงจัง นอกจากที่ทางสถาบันเรายังเลือกใช้หนังสือ Can Do กับนักเรียนของทางสถาบัน ซึ่งผลตอบรับที่ได้นั้นก็ดีมากๆ แล้วในฐานะแม่ ลูกชายของครูแก้วเองก็ใช้หนังสือเล่มนี้ในการเรียน ลูกชายมีความสุขที่ได้เรียนรู้เนื้อหาที่แตกต่างจากหนังสือเรียนทั่วๆ ไป และที่สำคัญที่สุดลูกชายจะไม่มีวันลืมเนื้อหาที่ได้เรียนรู้ไป!! เพราะมีการใช้บทเพลงประกอบการสอนที่สนุกมาก บทเพลงทำให้เด็กๆ สามารถซึมซับประโยคหลักๆ ที่จำเป็นในการสนทนาไปโดยไม่รู้ตัวได้ เป็นการเรียนรู้อย่างเป็นธรรมชาติ ลูกชายและเด็กๆ หลายคนรักและชอบการเรียนภาษาอังกฤษอย่างถูกต้องจากหนังสือเล่มนี้

ชุด Can Do: First Step เหมาะสำหรับนักเรียนระดับปฐมวัย ครอบคลุมคำศัพท์ทั่วไปในชีวิตประจำวัน นอกจากนี้ นักเรียนยังได้เรียนรู้ประโยคง่ายๆ และฉันชอบเพลงมากๆ ซึ่งฉันสามารถนำใช้ในการสอนก่อนเริ่มบทเรียนได้

การนำทรัพยากรการเรียนรู้ของ Can Do มาใช้ถือเป็นอะไรที่ตอบโจทย์มาก มีแผนการสอนที่สะดวก ช่วยให้ครูผู้สอนเน้นด้าน ‘การสอน’ มากกว่าด้าน ‘การเตรียมตัว’ ส่งผลให้นักเรียนของเรามีความสามารถทางภาษาอังกฤษที่ดียิ่งขึ้น โดยเห็นได้ชัดเจนจากคะแนนที่สูงขึ้นของนักเรียนในการสอบภาษาอังกฤษทุกครั้ง

ชุด Can Do: First Step เหมาะสำหรับเด็กๆ ที่ต้องการพัฒนาศักยภาพในด้านภาษาอังกฤษขั้นพื้นฐานอย่างเต็มที่ หนังสือสำหรับครูผู้สอนชุด Can Do และอุปกรณ์ช่วยสอน เช่น โปสเตอร์และบัตรคำศัพท์ ทำให้ครูผู้สอนสะดวกในการสอนได้เป็นอย่างดี และช่วยทำให้เด็กๆ ให้มีพัฒนาทางภาษาที่สูงขึ้น

ชุด Can Do: First Step รวมสามองค์ประกอบที่นักเรียนจำเป็นต้องมีในการบรรลุเป้าหมายด้านภาษาอังกฤษขั้นพื้นฐานของตน ได้แก่ เนื้อหาการเรียนรู้โดยเน้นนักเรียนเป็นศูนย์กลาง กิจกรรมการเรียนรู้เสริมสร้างแรงบันดาลใจ และแผนการสอนและสื่อการสอนที่สร้างสรรค์

ชุด Can Do: Primary มีเนื้อหาและรูปแบบการสอนเหมาะสำหรับนักเรียนระดับประถมศึกษา นอกจากจะได้ฝึกภาษาแล้ว ยังมีกิจกรรมดีๆ มากมายที่ผสมผสานจากวิชาอื่นๆ ฉันนำชุดนี้มาใช้ในห้องเรียนและนักเรียนก็ชื่นชอบมากๆ

ครูแก้ว krukeaw.com

Kanyarat Chatrakrisaeree English Teacher, Mater Dei School, Bangkok

Angela Charumilinda Ph.D., Director of Tubtong School, Bangkok

Angela Charumilinda Ph.D., Director of Tubtong School, Bangkok

Jitimon Tanetchotikorn The Assistant Director for Student Discipline, Rajini School, Bangkok

Kanittha Kitchawat Director, Pibulsongkram Uppatham School, Ratchaburi

Peeradee Yanudom Primary 2 Teacher, Rajini School, Bangkok